Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het kan in
één vingerklik
gedaan zijn

Dit geldt niet alleen voor je leven, maar ook voor je registratie om al dan niet orgaandonor te zijn. Je bent helemaal vrij om te kiezen en vandaag heb je de mogelijkheid om je wensen uit te drukken in één klik. Iemand heeft misschien jouw lichaamsmateriaal nodig wanneer je overlijdt. Log in met je e-ID of itsme.

Waarom is de registratie van je keuze belangrijk?

Na je overlijden wordt in de orgaandatabank gecontroleerd of je tijdens je leven officieel je keuze hebt geregistreerd. Is dat niet het geval, dan worden je nabestaanden bevraagd over jouw standpunt. Op zo'n emotioneel moment is dat zeer lastig voor hen. Menselijk lichaamsmateriaal is kostbaar en kan levens verbeteren en zelfs redden. Eén donor kan tot 8 mensen redden en de levenskwaliteit van zo'n 100 mensen verbeteren. Registreer daarom nu je keuze.

- Papa van Diego

Diego redde op zijn 12 jaar levens. Een heldendaad. Zoals hij zijn er veel, allemaal anoniem, zonder medailles.

Wat als jij een keuze moet maken voor je nabestaande?

Of misschien heeft een nabestaande een donatie nodig?

Je kan je vitale organen doneren, dat zijn je hart, longen, lever, nieren, pancreas… waardoor je levens redt en verbetert.

Ander menselijk lichaamsmateriaal zoals je hartkleppen, hoornvliezen, huid en botten kan je doneren voor transplantatie bij een andere persoon.

Voor de ontwikkeling van innoverende therapieën is jouw lichaamsmateriaal ook van groot belang.

Jouw lichaams-materiaal kan ook wetenschappelijk onderzoek vooruithelpen.

Ontdek welke 4 donatiemogelijkheden je hebt

Je mag je keuze ook bij slechts één van deze opties uiten of je keuzes op verschillende momenten registreren.

Veelgestelde vragen

  1. Drie artsen, onafhankelijk van de wegnemings- en transplantatieteams, moeten hersendood of hartdood vaststellen en bevestigen. 

  2. Het overlijden wordt meegedeeld aan de familie.

  3. De databank van Orgadon wordt geraadpleegd om te controleren of de overledene tijdens zijn leven officieel zijn keuze heeft aangegeven: akkoord of niet akkoord met donatie.

  4. Als de overledene niet is geregistreerd in Orgadon, worden nabestaanden geïnformeerd over de mogelijkheid tot donatie. Wanneer de nabestaanden melden dat de overledene tijdens zijn leven mondeling of op gelijk welke andere manier bezwaar heeft gemaakt, stopt de procedure. 

  5. Heeft de donor tijdens zijn leven geen bezwaar gemaakt, dan mogen de organen of ander menselijk lichaamsmateriaal worden weggenomen. 

  6. Het lichaam van de overledene wordt met respect behandeld en zo snel mogelijk aan de familie teruggegeven.

In België is elke burger een veronderstelde donor, tenzij hij/zij uitdrukkelijk heeft geweigerd. Iedere persoon die 6 maanden is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister en in staat is zijn/haar wil te uiten, kan zijn/haar keuze registreren. Tot het kind 18 jaar is kan een ouder of voogd verzet aantekenen. Daarna zal hij/zij zelf een keuze kunnen maken. Donatie is anoniem en onbetaald. De medische kosten worden NIET betaald door de familie van de donor, maar door de begunstigden van organen en menselijk lichaamsmateriaal. De wetten dateren van 1986 (orgaandonatie) en 2008 (donatie van andere menselijk lichaamsmateriaal).

Nee, vanaf nu kan je jouw donatiekeuze op 3 verschillende manieren registreren.  

  1. Online op klikvoororgaandonatie.be
  2. In het gemeentehuis van je woonplaats  
  3. Bij je (huis)arts 

Voor een minderjarige of een wilsonbekwame volwassene kan de wettelijke vertegenwoordiger verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen of ander menselijk lichaamsmateriaal. Dit kan enkel in het gemeentehuis van de woonplaats van de persoon of de minderjarige of via zijn behandelende arts. Deze verklaring kan niet online worden afgelegd. De vertegenwoordiger kan geen 'expliciete toestemming' voor donatie geven, enkel verzet aantekenen. 

Voor een minderjarige blijft dit verzet geldig, zolang dit niet herroepen wordt door zijn wettelijke vertegenwoordiger of door zichzelf. Op de dag dat deze persoon meerderjarig wordt, zal die zelf zijn keuzes kunnen maken. 

Nee. Wanneer de patiënt officieel donor is, wordt er na zijn overlijden een volledig medisch onderzoek uitgevoerd. Nadien wordt bepaald welke organen of ander menselijk lichaamsmateriaal in aanmerking komen voor donatie en transplantatie. Er zijn zeker donoren die ouder zijn dan 80 jaar.

Nee. De schenking van het lichaam aan de wetenschap dient om de opleiding van gezondheidswerkers (medische studenten, chirurgen, enz.) te ondersteunen. Het geeft hun de middelen om het menselijk lichaam beter te begrijpen of om vertrouwd te geraken met bepaalde chirurgische technieken. Een verklaring van lichaamsdonatie aan de wetenschap wordt gedaan aan een faculteit geneeskunde.

Ander menselijk lichaamsmateriaal

© 2022 - FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu